فیلمسازی

video production company in USA, Germany, Turkey, Iran

POWERFUL STORIES START HERE.

Baran Films is a video production company that was founded in 2011. They are headquartered in Iran, with additional offices in Turkey and Germany. Our team produces video, content marketing, advertising, video music, documentary videos, training videos, interviews, event videography, webcasting, and social media marketing, commercials, and more. They primarily work with enterprise level clients. Trusted by clients across the arts, heritage, corporate, entertainment, medical, education and public sectors since 2011, we will deliver the videos that reach your goals.

NOTABLE PROJECT
Baran Films partnered with a non-profit organization where they helped create promotional videos. Their goal was to help their client become more digitally focused and appealing to their audience. The client was very impressed with Baran Films’ team.

“Baran Films’ team is highly creative and work to understand their assignment. They’re a strong creative agency. Equally, working with them is excellent.” – Marketing Manger, Non-Profit Organization

Based on your budget, timeline, and specifications we can help you build videos that perfectly matches your project needs and publish videos has over million views.

video production services:

 • script writing
 • creating the script and storyboard
 • Finding Locations
 • Casting
 • cinematography
 • music
 • editing
 • post-production
 • publish in websites, social medias, other media
 • report views and feedback

Other services:

 • Website Design
 • IT and software services
 • Graphic design
 • photography
 • digital strategy
 • branding
 • filmmaking

 

Mr. Amir Alipour / +989121943801 / Instagram / Whatsapp

POWERFUL STORIES START HERE.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *