مدیربرنامه هنرمندان و خوانندگان

مدیر برنامه حرفه ای واینرها، بازیگران، خواننده ها و هنرمندان

بسیاری از بازیگران و هنرمندان در گذشته استعدادهای زیادی داشتند که کشف نشده باقی ماند و برخی حرفه ای تر عمل کردند و در عرصه های مختلف ما...

ادامه مطلب