همکاران

منصور حیدرپور

منصور حیدرپور ، خبرنگار و نویسنده

منصور حیدرپور

دانش آموخته ی کارشناسی علوم ارتباطات اجتماعی، روزنامه نگاری

خواسته ام فراگیری و دانایی است. بیش از نوشتن، می خوانم و اغلب گوش می کنم تا حرف بزنم.

فعالیت ام در رسانه و تولید محتوا برای تبادل اطلاعات و کسب مهارت بیش تر و یادگیری است ؛ رسانه های چاپی را بیش تر از مجازی و چند رسانه ای می پسندم اما مزایایی رسانه های غیر چاپی ترغیب کننده است و مخاطبان بسیاری دارد و من همسو با دنیای ارتباطات گام برمی دارم.

مخاطب شناسی، ویراستاری، تهیه انواع محتوا و تبلیغ نویسی مواردی هستند که در علم ارتباطات، مدیریت رسانه و تبلیغات با اشتیاق پیگیری می کنم.

 

شماره تماس: 09356758578 منصور حیدرپور