همکاران

داود علیپور

داود علیپور - طراح سایت و مدرس رشته کامپیوتر

مهندس داود علیپور

– مدرس رشته کامپیوتر

– فارغ التحصیل رشته نرم افزار کامپیوتر