همکاران

امیر حسین قمری

امیرحسین قمری - طراح گرافیگ و سایت

 امیرحسین قمری 09192725103

طراح گرافیک و وبسایت
دانش آموخته رشته مهندسی نرم افزار
علاقه مند به شعر و عکاسی