غلطک طرح دار سری GR (122)

غلطک طرح دار سری Y (97)

غلطک طرح دار 7 اینچ EG (13)

غلطک طرح دار سری Z (4)

غلطک طرح دار آلمانی (1)

خارجی (2)