غلطک طرح دار سری GR (122)

غلطک طرح دار سری Y (97)

غلطک طرح دار 7 اینچ EG (25)

غلطک طرح دار سری Z (5)

غلطک طرح دار آلمانی (3)

خارجی (10)

رول غلطک طرح دار YOTA (2)