همکاران

حامد قراگوزلو

چیزای زیادی بلدم تا جایی که یادم میاد تو کار کامپیوتر و سایت و اینا بودم همش دنبال خرابکاری و کشف یه چیزه جدید بودم و هستم

به طور کلی آشنا با انواع متودهای هک و امنیتم تا حد مناسبی میتونم امنیت یک سایت و تامین کنم

طراحی سایت  و دوست دارم چون دقیقا میتونم چیزی که تو ذهنمه پیاده سازیش کنم دسترسی به انواع اِلِمان های سایت این بحثو جذاب تر میکنه.

نمایش کارهای من : کلیک کنید

شماره تماس : 09391390917